Ο William McGrew διετέλεσε Πρόεδρος του Κολλεγίου Ανατόλια από το 1974 μέχρι το 1999 και εν συνεχεία ανέλαβε την προεδρία της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής (2005- 2009). Προηγουμένως είχε διατελέσει μέλος του Διπλωματικού Σώματος των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο. Ο κ. McGrew είναι κάτοχος διδακτορικού στην Ελληνική και Μοντέρνα Ευρωπαϊκή Ιστορία. Το προηγούμενο βιβλίο του αφορούσε στο νέο Ελληνικό κράτος και είχε τίτλο «Land and Revolution in Modern Greece, 1800–1881».